Agentur / Handel / Engros

I Norge har vi en rekke gode og veldrevne handelsbedrifter som gjerne har langsiktige forretningsmessige forhold til internasjonale kjente produsenter.

Selskapene har kontinuerlig risikoen for endringer i avtalen, spesielt om store deler av virksomheten er basert på ett produkt. Selskapene har også stor risiko for at produsentene ikke holder tritt med markedsutviklingen, noe flere bilforretninger/importører opplever i disse dager. Norden blir også små for de store produsentene, og det er da ofte et ønske om et felles innkjøpspunkt for Europa, noe som er en trussel for en veldreven Engros virksomhet i Norge.

Graden av oppfølging, service på solgte produkter er også en viktig del av businessen for engros virksomheten. Her er det ofte store krav fra produsent som krever en viss organisasjon hos engros selskapet.

Dette er problemstillinger vi er godt kjent med i Veridian Corporate. Vi har erfaring i salg av flere gode Engros forretninger som er resultert i gode løsninger for selskapets eiere.

Det er mange små og mellomstore norske importører av industrielle produkter og innsatsfaktorer som norsk industri er helt avhengig av i sin produksjon. Produsentene er gjerne internasjonalt anerkjente selskaper som da overlater salg og service til lokale partnere med større nærhet til markedet.

Typiske trekk ved engros selskaper kan være som følger:

 • Høy produktkompetanse i sin nisje
 • Høy produktkvalitet og høy servicegrad
 • Attraktive marginer
 • Fravær av kostnader til forskning og utvikling
 • Lite behov for anleggsmidler
 • Gode muligheter for å ta ut utbytte

Utfordringen er spesielt knyttet til leverandørene, både med hensyn til fornyelser av agenturavtaler og produsentens evne til å utvikle nye gode produkter.
Vi kjenner til miljøer som har spesialisert seg på å kjøpe og videreutvikle nettopp slike virksomheter, og som derfor er vant til å håndtere risiko knyttet opp mot selskapenes agenturer. I prosessen ved kjøp eller salg av bedrift gir vi både råd underveis og fungerer som buffer mellom partene for å sikre et godt forhandlingsklima.

Agentur / Handel / Engros

I Norge har vi en rekke gode og veldrevne handelsbedrifter som gjerne har langsiktige forretningsmessige forhold til internasjonale kjente produsenter.

Selskapene har kontinuerlig risikoen for endringer i avtalen, spesielt om store deler av virksomheten er basert på ett produkt. Selskapene har også stor risiko for at produsentene ikke holder tritt med markedsutviklingen, noe flere bilforretninger/importører opplever i disse dager. Norden blir også små for de store produsentene, og det er da ofte et ønske om et felles innkjøpspunkt for Europa, noe som er en trussel for en veldreven Engros virksomhet i Norge.

Graden av oppfølging, service på solgte produkter er også en viktig del av businessen for engros virksomheten. Her er det ofte store krav fra produsent som krever en viss organisasjon hos engros selskapet.

Dette er problemstillinger vi er godt kjent med i Veridian Corporate. Vi har erfaring i salg av flere gode Engros forretninger som er resultert i gode løsninger for selskapets eiere.

Det er mange små og mellomstore norske importører av industrielle produkter og innsatsfaktorer som norsk industri er helt avhengig av i sin produksjon. Produsentene er gjerne internasjonalt anerkjente selskaper som da overlater salg og service til lokale partnere med større nærhet til markedet.

Typiske trekk ved engros selskaper kan være som følger:

 • Høy produktkompetanse i sin nisje
 • Høy produktkvalitet og høy servicegrad
 • Attraktive marginer
 • Fravær av kostnader til forskning og utvikling
 • Lite behov for anleggsmidler
 • Gode muligheter for å ta ut utbytte

Utfordringen er spesielt knyttet til leverandørene, både med hensyn til fornyelser av agenturavtaler og produsentens evne til å utvikle nye gode produkter.
Vi kjenner til miljøer som har spesialisert seg på å kjøpe og videreutvikle nettopp slike virksomheter, og som derfor er vant til å håndtere risiko knyttet opp mot selskapenes agenturer. I prosessen ved kjøp eller salg av bedrift gir vi både råd underveis og fungerer som buffer mellom partene for å sikre et godt forhandlingsklima.