M. Rafi Habibi

M. Rafi Habibi
Junior teknisk rådgiver
+47 468 63 242

Rafi er utdannet som bygningsingeniør med profesjonsbachelor fra VIA University College i Danmark i 2021. Under studiet fikk han et halvt års erfaring som assisterende prosjektleder i CASA AS. I Veridian Analyse vil Rafi bistå med teknisk rådgivning, vedlikeholdsplaner, skadevurderinger og kostnadsberegninger.