Per Erik Solem

Per Erik Solem
Seniorrådgiver
+47 952 18 506

Per Erik er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Skema Business School. Per Erik er også anerkjent gjennom den Europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) som «Recognised European Valuer (REV)». Han har ni års erfaring fra verdivurdering, leievurdering og analyse i både boligmarkedet og markedet for næringseiendom. Videre har Solem lang erfaring med spesialeiendom som friarealer, museum, offentlige eiendommer, barnehager, skoler med mer. Denne kompetansen kombinert med den finansielle plattformen gir et svært godt grunnlag for å kunne bistå investorer og eiendomsbesittere med tilpasset rådgivning etter kundens behov.