Andre Bransjer

Teamet i Veridian Corporate har etter 20 år med transaksjonserfaring bistått ved transaksjoner innenfor en rekke bransjer utover definerte fokusbransjer i SMB-markedet. Markedet i Norge bærer preg av aktivitet fra de private egenkapitalfondene (Private Equity Fond) og i større grad internasjonale kjøpere.

Innenfor Helse har vi de senere år hatt gleden av å arbeide med flere kirurger, barnevernsinstitusjoner og helseteknologiselskaper. Helse og helseteknologi er en av de store vekstbransjene i Norge, og vi ser en rekke konsolideringsmuligheter som pågår og som kommer innenfor bransjen. Vår siste referanse var salg av Ambio Helse til Ecura.

Innenfor varehandel skjer det store endringer som følge av fremveksten av nettsalg og annen teknologisk utvikling. Forbrukerne har et økt fokus på bærekraft, som kombinert med et økende fokus på opplevelser som går på bekostning av materielle ting gjør at bransjen opplever store endringer. Våre siste referanser innenfor varehandel var salg av Byggtorget til Mestergruppen og salg av West System til XXL.

Råvarebransjen anses attraktiv mht. oppkjøp, vi hadde stor interesse i markedet ved salg av pukkverket Mona Sand & Singel, da det anses attraktivt med kontroll over ikke-fornybare råvarer som i dette tilfelle var store reserver av pukk.

Andre Bransjer

Teamet i Veridian Corporate har etter 20 år med transaksjonserfaring bistått ved transaksjoner innenfor en rekke bransjer utover definerte fokusbransjer i SMB-markedet. Markedet i Norge bærer preg av aktivitet fra de private egenkapitalfondene (Private Equity Fond) og i større grad internasjonale kjøpere.

Innenfor Helse har vi de senere år hatt gleden av å arbeide med flere kirurger, barnevernsinstitusjoner og helseteknologiselskaper. Helse og helseteknologi er en av de store vekstbransjene i Norge, og vi ser en rekke konsolideringsmuligheter som pågår og som kommer innenfor bransjen. Vår siste referanse var salg av Ambio Helse til Ecura.

Innenfor varehandel skjer det store endringer som følge av fremveksten av nettsalg og annen teknologisk utvikling. Forbrukerne har et økt fokus på bærekraft, som kombinert med et økende fokus på opplevelser som går på bekostning av materielle ting gjør at bransjen opplever store endringer. Våre siste referanser innenfor varehandel var salg av Byggtorget til Mestergruppen og salg av West System til XXL.

Råvarebransjen anses attraktiv mht. oppkjøp, vi hadde stor interesse i markedet ved salg av pukkverket Mona Sand & Singel, da det anses attraktivt med kontroll over ikke-fornybare råvarer som i dette tilfelle var store reserver av pukk.