Bygg & Anlegg (B&A)

Bygg- og anleggsbransjen i Norge opplever for tiden en kraftig vekst i etterspørselen av tjenester.

Det bygges for få boliger og det skal rustes opp betydelige vei- og jernbanestrekninger de kommende årene. Samtidig er utfordringene mange: Bransjen blir stilt overfor stadig flere og mer komplekse krav til dokumentasjon, det er tøft å jobbe som en mindre aktør langt ute i prosjektkjeden og gode prosjektledere ser ut til å bli mangelvare i flere år. På toppen av det hele kaster flere og flere utenlandske aktører seg inn i et temmelig brennhett marked.

Konsekvensen av disse faktorene er en kombinasjon av at spesielt de store aktørene posisjonerer seg gjennom oppkjøp eller fusjon, parallelt med at konkurransen i bransjen skjerpes, og presset på marginer og personell forsterkes. Legger man til at mange av etterkrigsgenerasjonen ser seg om et ny eier til bedriften sin, så får man et bilde av en bransje med betydelig dynamikk innen eierskifter.

Veridian Corporate AS har betydelig innsikt i hvordan bransjen er skrudd sammen og hvilke faktorer som vil påvirke prisingen av en virksomhet. Vi oppfordrer alle som går i tanker om å finne ny eier eller partner til virksomheten sin om å ta kontakt likegodt først som sist. Som regel trenger de fleste eiere noe modningstid før man tar den endelige beslutningen om å søke etter ny eier for virksomheten sin. En del av våre viktige oppgaver er å kunne gi råd om interne og eksterne tiltak, timing, med mer.

Bygg & Anlegg (B&A)

Bygg- og anleggsbransjen i Norge opplever for tiden en kraftig vekst i etterspørselen av tjenester.

Det bygges for få boliger og det skal rustes opp betydelige vei- og jernbanestrekninger de kommende årene. Samtidig er utfordringene mange: Bransjen blir stilt overfor stadig flere og mer komplekse krav til dokumentasjon, det er tøft å jobbe som en mindre aktør langt ute i prosjektkjeden og gode prosjektledere ser ut til å bli mangelvare i flere år. På toppen av det hele kaster flere og flere utenlandske aktører seg inn i et temmelig brennhett marked.

Konsekvensen av disse faktorene er en kombinasjon av at spesielt de store aktørene posisjonerer seg gjennom oppkjøp eller fusjon, parallelt med at konkurransen i bransjen skjerpes, og presset på marginer og personell forsterkes. Legger man til at mange av etterkrigsgenerasjonen ser seg om et ny eier til bedriften sin, så får man et bilde av en bransje med betydelig dynamikk innen eierskifter.

Veridian Corporate AS har betydelig innsikt i hvordan bransjen er skrudd sammen og hvilke faktorer som vil påvirke prisingen av en virksomhet. Vi oppfordrer alle som går i tanker om å finne ny eier eller partner til virksomheten sin om å ta kontakt likegodt først som sist. Som regel trenger de fleste eiere noe modningstid før man tar den endelige beslutningen om å søke etter ny eier for virksomheten sin. En del av våre viktige oppgaver er å kunne gi råd om interne og eksterne tiltak, timing, med mer.