Eiendomsutvikling

Teamet i Veridian har lang erfaring med bistand innenfor ulike prosesser i eiendomsmarkedet

Veridian Corporate AS bistår med:

Utvikling av tomt: Vi har erfaring med optimalisering fra råtomt til byggeklar boligeiendom. Det er en rekke spørsmål og problemstillinger som løses gjennom tett dialog med offentlige myndigheter, kartlegging av muligheter/behov, analyse av området etc.

Konvertering av næringseiendom til bolig: Vi kjenner til hvilke krav som stilles, tidsaspektet for en prosess, og aktuelle samarbeidspartnere for gjennomføring.

Prosjektoptimalisering er vesentlig for lønnsomhet i et marked med mange aktør og stor konkurranse. Det er en optimalisering av prosjektet som gir rett lønnsomhet, og ikke minst et godt referanseprosjekt.

Lønnsomhetsberegning og sensitivitetsanalyse er viktige elementer i beslutningsgrunnlaget i et marked med stor konkurranse og en rekke usikkerhetsfaktorer. Vårt team har erfaring fra en rekke utviklingsprosjekter igjennom 20 år, og har dermed god kunnskap om hvordan disse usikkerhetsmomentene best skal håndteres.

Due diligence (DD) ved kjøp av eiendom. Det er nødvendig med en systematisk gjennomgang av rammebetingelser, leietakere/leiekontrakter, dokumentasjon, servitutter/heftelser med mer.