Fisjon av virksomhet

Det er ofte behov for strategiske endringer, etablering av nye datterselskaper, flytte deler av virksomheten inn i nytt selskap, etablering av holdingselskap, utskillelse av eiendomsselskap osv.

I flere tilfeller medfører dette en fisjon (deling) av eksisterende selskap, og det er igjen behov for dokumentasjon av verdiene i selskapet. Vi har lang erfaring innenfor feltet, og utfører i den forbindelse verdivurderinger, ofte etter forespørsel fra selskapets revisor.

Fisjon av virksomhet

Det er ofte behov for strategiske endringer, etablering av nye datterselskaper, flytte deler av virksomheten inn i nytt selskap, etablering av holdingselskap, utskillelse av eiendomsselskap osv.

I flere tilfeller medfører dette en fisjon (deling) av eksisterende selskap, og det er igjen behov for dokumentasjon av verdiene i selskapet. Vi har lang erfaring innenfor feltet, og utfører i den forbindelse verdivurderinger, ofte etter forespørsel fra selskapets revisor.