Forberedelse til salg

Vurderes salg av virksomheten, eller har potensielle kjøpere vist interesse for selskapet?

Det kan være mange grunner til dette, men det handler til slutt om å være godt forberedt for å kunne optimalisere resultatet av en selskapstransaksjon. Vi i Veridian Corporate har lang erfaring i å bistå virksomheter forut for oppstart av en salgsprosess, og med å gi råd i verdiskapende aktiviteter i selskapet.

Vi tilbyr analyse av dagens virksomhet for å synliggjøre nåsituasjonen, og vil deretter diskutere ulike tiltak og muligheter som vil gi en merverdi for dagens aksjonærer. Vår analyse er basert på kostnad mot nytteverdi. I en slik situasjon kan det ofte være tilstrekkelig å vise tiltaket for en kjøper, og nødvendigvis ikke gjennomføre alle tiltak.

Vår anbefalinger kan gå på tiltak som synligjør verdiene, det være seg regnskapsmessige endringer og eller operasjonelle/organisatoriske endringer. Eksempelvis kan det være omorganisering, rekruttering, en relokalisering, refinansiering, endring av produktportefølje, osv. Typisk vil en gjennomgang av virksomheten avdekke områder hvor det er behov for formalisering som arbeidskontrakter, husleiekontrakter, forsikringsavtaler med mer. Summen av tiltakene vil kunne forsikre en kjøper om at selskapet driver etter normale forretningsprinsipper, og at kjøpers risiko er transparent og håndterbar.

Vårt kjennskap til transaksjonsmarkedet gjør at vi i mange tilfeller kan komme med anbefalinger som spisser virksomheten i henhold til hva potensielle kjøpere ønsker. Dette vil kunne gjøre det lettere for en potensiell kjøper å starte på en prosess.

Forberedelse til salg

Vurderes salg av virksomheten, eller har potensielle kjøpere vist interesse for selskapet?

Det kan være mange grunner til dette, men det handler til slutt om å være godt forberedt for å kunne optimalisere resultatet av en selskapstransaksjon. Vi i Veridian Corporate har lang erfaring i å bistå virksomheter forut for oppstart av en salgsprosess, og med å gi råd i verdiskapende aktiviteter i selskapet.

Vi tilbyr analyse av dagens virksomhet for å synliggjøre nåsituasjonen, og vil deretter diskutere ulike tiltak og muligheter som vil gi en merverdi for dagens aksjonærer. Vår analyse er basert på kostnad mot nytteverdi. I en slik situasjon kan det ofte være tilstrekkelig å vise tiltaket for en kjøper, og nødvendigvis ikke gjennomføre alle tiltak.

Vår anbefalinger kan gå på tiltak som synligjør verdiene, det være seg regnskapsmessige endringer og eller operasjonelle/organisatoriske endringer. Eksempelvis kan det være omorganisering, rekruttering, en relokalisering, refinansiering, endring av produktportefølje, osv. Typisk vil en gjennomgang av virksomheten avdekke områder hvor det er behov for formalisering som arbeidskontrakter, husleiekontrakter, forsikringsavtaler med mer. Summen av tiltakene vil kunne forsikre en kjøper om at selskapet driver etter normale forretningsprinsipper, og at kjøpers risiko er transparent og håndterbar.

Vårt kjennskap til transaksjonsmarkedet gjør at vi i mange tilfeller kan komme med anbefalinger som spisser virksomheten i henhold til hva potensielle kjøpere ønsker. Dette vil kunne gjøre det lettere for en potensiell kjøper å starte på en prosess.