Fusjon av virksomhet

I flere bransjer opplever man store endringer i rammebetingelsene, noe som igjen fremtvinger krav om lavere kostnader, effektivisering, økt kompetanse, utvikling av teknologi eller andre forhold som vil være lettere å gjennomføre i et større system.

I slike tilfelle vil virksomheter ofte søke sammen for å kunne skape synergier, og igjen bli mer konkurransedyktig. Eksempler er banknæringen siste 20 år, varehandel med krav om nettsalg, og leverandørindustrien med økt krav til dokumentasjon. Eksemplene er mange.

Veridian Corporate AS bistår med:

  • Verdivurdering av virksomhetene på samme vilkår med forslag til bytteforhold
  • Analyse av synergier og muligheter sammen, samt verdivurdering av disse.
  • Valg av transaksjonsløsning
  • Tilretteleggelse for Due diligence (DD) av begge selskapene
  • Dokumentasjon ifbm. inngåelse av intensjonsavtale (Letter of Intent, LOI), kjøps-/salgsavtale (Share Purchase Agreement, SPA), samt bistand ved eventuelt utarbeidelse av aksjonæravtale, ulike skattespørsmål rundt transaksjonen, eller modeller for å optimalisere verdien mot ansattes lojalitet til transaksjonen.

Fusjon av virksomhet

I flere bransjer opplever man store endringer i rammebetingelsene, noe som igjen fremtvinger krav om lavere kostnader, effektivisering, økt kompetanse, utvikling av teknologi eller andre forhold som vil være lettere å gjennomføre i et større system.

I slike tilfelle vil virksomheter ofte søke sammen for å kunne skape synergier, og igjen bli mer konkurransedyktig. Eksempler er banknæringen siste 20 år, varehandel med krav om nettsalg, og leverandørindustrien med økt krav til dokumentasjon. Eksemplene er mange.

Veridian Corporate AS bistår med:

  • Verdivurdering av virksomhetene på samme vilkår med forslag til bytteforhold
  • Analyse av synergier og muligheter sammen, samt verdivurdering av disse.
  • Valg av transaksjonsløsning
  • Tilretteleggelse for Due diligence (DD) av begge selskapene
  • Dokumentasjon ifbm. inngåelse av intensjonsavtale (Letter of Intent, LOI), kjøps-/salgsavtale (Share Purchase Agreement, SPA), samt bistand ved eventuelt utarbeidelse av aksjonæravtale, ulike skattespørsmål rundt transaksjonen, eller modeller for å optimalisere verdien mot ansattes lojalitet til transaksjonen.