Georg Nicolay Steen

Analytiker

+47 416 59 151
gs@veridian.no

Georg har en bachelorgrad i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering innen bedriftsutvikling SMB. Georg jobbet nesten 4 år i Deloitte AS som konsulent på økonomiavdelingen. Deretter gikk han videre som Analytiker på akkvisisjonsavdelingen i Bonum AS. I løpet av sine to år i Bonum var han involvert i flere eiendoms-/selskapstransaksjoner, og satt blant annet som styremedlem i Bonum Invest AS der han var med på å ta investeringsbeslutninger for selskapet. Georg jobber i dag hovedsakelig med analysearbeid knyttet til eiendom.