Industri & Næringsmidler

Tross høyt kostnadsnivå i Norge finnes det flere produksjonsbedrifter som gjør det bra.

Dette er gjerne nisjepregede selskaper som enten har høy grad av robotisering/automasjon i sine prosesser, eller har et unikt produkt som skaper stor merverdi for kunden. Noen har valgt å etablere produksjon av enklere komponenter i lavkostland, mens kritiske lavskalakomponenter produseres i Norge. I takt med at roboter blir mer anvendelige ser man nå at deler av produksjon i lavkostland flyttes hjem igjen. Lønnsomme produksjonsbedrifter med omsetning mellom 30 og 200 MNOK er attraktive for større industrielle aktører hvis et oppkjøp kan bidra til å øke egen konkurransekraft.

Dette omfatter for eksempel selskaper som:

 • Ønsker en større del av verdikjeden
 • Ønsker tilgang til en markedsposisjon
 • Ønsker tilgang til strategisk attraktive produkter
 • Ønsker tilgang til effektiv produksjonskapasitet
 • Ønsker tilgang på kompetanse
 • Ser betydelige synergieffekter

Vurderes oppkjøp eller salg bistår vi med å lokalisere gode strategiske partnere. Vi gir både råd underveis og fungerer som buffer mellom partene for å sikre et godt forhandlingsklima.

Industri & Næringsmidler

Tross høyt kostnadsnivå i Norge finnes det flere produksjonsbedrifter som gjør det bra.

Dette er gjerne nisjepregede selskaper som enten har høy grad av robotisering/automasjon i sine prosesser, eller har et unikt produkt som skaper stor merverdi for kunden. Noen har valgt å etablere produksjon av enklere komponenter i lavkostland, mens kritiske lavskalakomponenter produseres i Norge. I takt med at roboter blir mer anvendelige ser man nå at deler av produksjon i lavkostland flyttes hjem igjen. Lønnsomme produksjonsbedrifter med omsetning mellom 30 og 200 MNOK er attraktive for større industrielle aktører hvis et oppkjøp kan bidra til å øke egen konkurransekraft.

Dette omfatter for eksempel selskaper som:

 • Ønsker en større del av verdikjeden
 • Ønsker tilgang til en markedsposisjon
 • Ønsker tilgang til strategisk attraktive produkter
 • Ønsker tilgang til effektiv produksjonskapasitet
 • Ønsker tilgang på kompetanse
 • Ser betydelige synergieffekter

Vurderes oppkjøp eller salg bistår vi med å lokalisere gode strategiske partnere. Vi gir både råd underveis og fungerer som buffer mellom partene for å sikre et godt forhandlingsklima.