Kapitalinnhenting – Finansiering av virksomhet

Selskapet har behov for fremmed kapital for å realisere selskapets vekststrategi.

Veridian Corporate har ikke konsesjon fra Finanstilsynet for kapitalinnhenting. Vi kan imidlertid bistå som rådgiver for å synliggjøre hvilke kapitalbehov selskapet har, utarbeide strategi for kapitalinnhenting, vurdere muligheten for andre finansieringsløsninger, fusjonskandidater, intern omprioritering, eller bistand ved delsalg til nye strategiske eiere. Vi har også lang erfaring, og et stort kontaktnett mot ulike banker, og kjenner til hvilke krav bankene stiller, og hvilke finansieringsmuligheter det gir.

Vår kjennskap til transaksjonsmarkedet gjør at vi mange tilfeller kan komme med anbefalinger som optimaliserer prosessen.

Kapitalinnhenting – Finansiering av virksomhet

Selskapet har behov for fremmed kapital for å realisere selskapets vekststrategi.

Veridian Corporate har ikke konsesjon fra Finanstilsynet for kapitalinnhenting. Vi kan imidlertid bistå som rådgiver for å synliggjøre hvilke kapitalbehov selskapet har, utarbeide strategi for kapitalinnhenting, vurdere muligheten for andre finansieringsløsninger, fusjonskandidater, intern omprioritering, eller bistand ved delsalg til nye strategiske eiere. Vi har også lang erfaring, og et stort kontaktnett mot ulike banker, og kjenner til hvilke krav bankene stiller, og hvilke finansieringsmuligheter det gir.

Vår kjennskap til transaksjonsmarkedet gjør at vi mange tilfeller kan komme med anbefalinger som optimaliserer prosessen.