Kjøp av virksomhet, oppkjøp som vekststrategi

Ved et oppkjøpssøk, er selskapet aktivt ute og søker kandidater som passer inn i selskapets vekststrategi.

Veridian Corporate har et stort nettverk innenfor små og mellomstore selskaper. Vår trinnvise metode øker sannsynligheten for å identifisere riktige kandidater. Fordelen med et oppkjøpssøk er at dette blir en prosess uten forstyrrelser fra andre interessenter.

Veridian Corporate AS bistår med:

 • Utvikle en oppkjøpsstrategi (Oppkjøpssøk)
 • Identifisere virksomheter som kan være aktuelle kjøps- eller fusjonsobjekter
 • Foreta en verdi- og risikoanalyse med konklusjon og anbefalt fremgangsmåte
 • Fremforhandle en avtale om kjøp eller fusjon
 • Rådgivning vedr. finansieringen av oppkjøpet/fusjonen
 • Bistå i en due diligence prosess
 • Dokumentasjon ifbm. inngåelse av intensjonsavtale (Letter of Intent, LOI), kjøps-/salgsavtale (Share Purchase Agreement, SPA), samt bistand ved eventuelt utarbeidelse av aksjonæravtale, ulike skattespørsmål rundt transaksjonen, eller modeller for å optimalisere verdien mot ansattes lojalitet til transaksjonen.

Kjøp av virksomhet, oppkjøp som vekststrategi

Ved et oppkjøpssøk, er selskapet aktivt ute og søker kandidater som passer inn i selskapets vekststrategi.

Veridian Corporate har et stort nettverk innenfor små og mellomstore selskaper. Vår trinnvise metode øker sannsynligheten for å identifisere riktige kandidater. Fordelen med et oppkjøpssøk er at dette blir en prosess uten forstyrrelser fra andre interessenter.

Veridian Corporate AS bistår med:

 • Utvikle en oppkjøpsstrategi (Oppkjøpssøk)
 • Identifisere virksomheter som kan være aktuelle kjøps- eller fusjonsobjekter
 • Foreta en verdi- og risikoanalyse med konklusjon og anbefalt fremgangsmåte
 • Fremforhandle en avtale om kjøp eller fusjon
 • Rådgivning vedr. finansieringen av oppkjøpet/fusjonen
 • Bistå i en due diligence prosess
 • Dokumentasjon ifbm. inngåelse av intensjonsavtale (Letter of Intent, LOI), kjøps-/salgsavtale (Share Purchase Agreement, SPA), samt bistand ved eventuelt utarbeidelse av aksjonæravtale, ulike skattespørsmål rundt transaksjonen, eller modeller for å optimalisere verdien mot ansattes lojalitet til transaksjonen.