Kombinasjons-
løsninger

Teamet i Veridan har igjennom de siste 20 år erfaring fra en rekke ulike problemstillinger, hvor vi i det følgende oppsummere noen eksempler som viser situasjon hvor vi har bistått.

Bedriftseier har en god bedrift, og eier samtidig tomt og eiendom med bedriften som leietaker. Spørsmålene er ofte om selskap og eiendom skal selges samlet, eller separat, hva skal i tilfelle selges først, er det lurt med lang, eller kort leiekontrakt. Hvordan bør leiekontrakt formelt behandles? Kan tomten skilles ut og utvikles etter et salg?

To søsken driver virksomheten overtatt fra far, virksomheten har både eiendom, tomt og drift. En av partene ønsker utvikling av eiendommen, den andre part ønsker fokus på drift. Hvordan kan verdiene fordeles? Hvilke muligheter finnes for eiendommen, og hvordan finansieres utvikling av eiendommen?

Familien eier en tomt med utviklingsmuligheter, en part i familien vil være med på utviklingen mens øvrig familie vil selge nå, uten risiko for fremtidig utvikling. Hvilke muligheter er det på tomten, hva er potensiell lønnsomhet av utviklingsprosjektet, hvilke risiko innebærer en utvikling, og hva er verdien av tomten i dag vs. ferdig utviklet tomt til boliger?

Slike problemstillinger arbeider vi med hver eneste dag. Ta kontakt med oss neste gang det er eierrelaterte problemstillinger knyttet til din virksomhet eller din eiendom.

Kombinasjonsløsninger

Teamet i Veridan har igjennom de siste 20 år erfaring fra en rekke ulike problemstillinger, hvor vi i det følgende oppsummere noen eksempler som viser situasjon hvor vi har bistått.

Bedriftseier har en god bedrift, og eier samtidig tomt og eiendom med bedriften som leietaker. Spørsmålene er ofte om selskap og eiendom skal selges samlet, eller separat, hva skal i tilfelle selges først, er det lurt med lang, eller kort leiekontrakt. Hvordan bør leiekontrakt formelt behandles? Kan tomten skilles ut og utvikles etter et salg?

To søsken driver virksomheten overtatt fra far, virksomheten har både eiendom, tomt og drift. En av partene ønsker utvikling av eiendommen, den andre part ønsker fokus på drift. Hvordan kan verdiene fordeles? Hvilke muligheter finnes for eiendommen, og hvordan finansieres utvikling av eiendommen?

Familien eier en tomt med utviklingsmuligheter, en part i familien vil være med på utviklingen mens øvrig familie vil selge nå, uten risiko for fremtidig utvikling. Hvilke muligheter er det på tomten, hva er potensiell lønnsomhet av utviklingsprosjektet, hvilke risiko innebærer en utvikling, og hva er verdien av tomten i dag vs. ferdig utviklet tomt til boliger?

Slike problemstillinger arbeider vi med hver eneste dag. Ta kontakt med oss neste gang det er eierrelaterte problemstillinger knyttet til din virksomhet eller din eiendom.