Management buy out

Salg til ledende ansatte fremfor salg eksternt er ofte en enklere prosess, da de ansatte kjenner selskapet godt, og det blir lite forandringer i det daglige.

Prosessen er også diskre ovenfor markedet, og det blir liten usikkerhet mot selskapets øvrige ansatte, kunder og leverandører. Ulempen med en MBO er at det er lite synergier fra kjøpers side, og selskapet blir således ikke nødvendigvis mer konkurransedyktig etter et salg. Teamet har gjennomført flere interne transaksjoner med fornøyde kjøpere og selgere. Vi har ferdige modeller for slike overtakelser, hvor prosess, økonomi og avtaleverk er meget godt gjennomarbeidet. Juridisk kompetanse tilpasser og kvalitetssikrer avtaleverket til det enkelte prosjekt.

Veridian Corporate AS bistår med:

  • Verdivurdering av virksomhetene, for å synliggjøre en verdi
  • Gjennomgang av ulike finansieringsløsninger/overtakelsesmodeller som sannsynliggjør en transaksjon.
  • En Due diligence (DD) i en MBO prosess er forholdsvis enkel, da de ansatte kjenner selskapet
  • Dokumentasjon ifbm. inngåelse av intensjonsavtale (Letter of Intent, LOI), kjøps-/salgsavtale (Share Purchase Agreement, SPA), samt bistand ved eventuelt utarbeidelse av aksjonæravtale og ulike skattespørsmål rundt transaksjonen.

Management buy out

Salg til ledende ansatte fremfor salg eksternt er ofte en enklere prosess, da de ansatte kjenner selskapet godt, og det blir lite forandringer i det daglige.

Prosessen er også diskre ovenfor markedet, og det blir liten usikkerhet mot selskapets øvrige ansatte, kunder og leverandører. Ulempen med en MBO er at det er lite synergier fra kjøpers side, og selskapet blir således ikke nødvendigvis mer konkurransedyktig etter et salg. Teamet har gjennomført flere interne transaksjoner med fornøyde kjøpere og selgere. Vi har ferdige modeller for slike overtakelser, hvor prosess, økonomi og avtaleverk er meget godt gjennomarbeidet. Juridisk kompetanse tilpasser og kvalitetssikrer avtaleverket til det enkelte prosjekt.

Veridian Corporate AS bistår med:

  • Verdivurdering av virksomhetene, for å synliggjøre en verdi
  • Gjennomgang av ulike finansieringsløsninger/overtakelsesmodeller som sannsynliggjør en transaksjon.
  • En Due diligence (DD) i en MBO prosess er forholdsvis enkel, da de ansatte kjenner selskapet
  • Dokumentasjon ifbm. inngåelse av intensjonsavtale (Letter of Intent, LOI), kjøps-/salgsavtale (Share Purchase Agreement, SPA), samt bistand ved eventuelt utarbeidelse av aksjonæravtale og ulike skattespørsmål rundt transaksjonen.