Nyansatt analytiker

Georg Steen (25) har startet som analytiker i Veridian Analyse AS 26. august 2019.

Georg har en bachelorgrad i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering innen bedriftsutvikling SMB. Georg har tidligere jobbet i Deloitte AS som konsulent på økonomiavdelingen og som analytiker på akkvisisjonsavdelingen i Bonum AS. I Veridian Analyse vil Georg hovedsakelig jobbe med analysearbeid knyttet til eiendom.

Nyansatt analytiker

Georg Steen (25) har startet som analytiker i Veridian Analyse AS 26. august 2019.

Georg har en bachelorgrad i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering innen bedriftsutvikling SMB. Georg har tidligere jobbet i Deloitte AS som konsulent på økonomiavdelingen og som analytiker på akkvisisjonsavdelingen i Bonum AS. I Veridian Analyse vil Georg hovedsakelig jobbe med analysearbeid knyttet til eiendom.