Nyansatt junior teknisk rådgiver

Vi ønsker Rafi Habibi (26) velkommen i Veridian Analyse som junior teknisk rådgiver!

Rafi er utdannet som bygningsingeniør med profesjonsbachelor fra VIA University College i Danmark i 2021. Under studiet fikk han et halvt års erfaring som assisterende prosjektleder i CASA AS. I Veridian Analyse vil Rafi bistå med teknisk rådgivning, vedlikeholdsplaner, skadevurderinger og kostnadsberegninger.

Nyansatt junior teknisk rådgiver

Vi ønsker Rafi Habibi (26) velkommen i Veridian Analyse som junior teknisk rådgiver!

Rafi er utdannet som bygningsingeniør med profesjonsbachelor fra VIA University College i Danmark i 2021. Under studiet fikk han et halvt års erfaring som assisterende prosjektleder i CASA AS. I Veridian Analyse vil Rafi bistå med teknisk rådgivning, vedlikeholdsplaner, skadevurderinger og kostnadsberegninger.

Veridian-Ansatte-M-Rafi-Habibih