Oil Field Services (OFS)

Olje og gass – fremdeles norges viktigste industri. Etter en periode hvor oljeprisen har vært under press og bransjen har slitt med omstillinger, ser man nå tegn til bedring. 

Det rapporteres om større aktivitet i leverandørkjeden etter hvert som behovet fra utbygginger som Johan Sverdrup feltet melder seg. Sansynligvis vi oljeprisen forbli lav i tiden fremover, og vil medføre at flere aktører vil komme sammen for å dele på kostnader og samle markedsmakten. Dette vil medføre økt M&A-aktivitet i hele segmentet. Både store industrielle aktører og PE-fond er aktive innen M&A i SMB markedet.

Vår kunnskap og erfaring gjør oss i stand til å hjelpe våre klienter trygt i havn i et stadig mer komplekst transaksjonsmarked. Riktig verdifastsettelse og avdekking av industrielle synergier bidrar til optimale prosesser.

Våre rådgivere har markedskompetanse fra de fleste bransjer og kan bistå i kjøp, salg eller fusjon av din virksomhet. Kontakt oss for mer informasjon om vekstpotensial i din bransje.

Oil Field Services (OFS)

Olje og gass – fremdeles norges viktigste industri. Etter en periode hvor oljeprisen har vært under press og bransjen har slitt med omstillinger, ser man nå tegn til bedring. 

Det rapporteres om større aktivitet i leverandørkjeden etter hvert som behovet fra utbygginger som Johan Sverdrup feltet melder seg. Sansynligvis vi oljeprisen forbli lav i tiden fremover, og vil medføre at flere aktører vil komme sammen for å dele på kostnader og samle markedsmakten. Dette vil medføre økt M&A-aktivitet i hele segmentet. Både store industrielle aktører og PE-fond er aktive innen M&A i SMB markedet.

Vår kunnskap og erfaring gjør oss i stand til å hjelpe våre klienter trygt i havn i et stadig mer komplekst transaksjonsmarked. Riktig verdifastsettelse og avdekking av industrielle synergier bidrar til optimale prosesser.

Våre rådgivere har markedskompetanse fra de fleste bransjer og kan bistå i kjøp, salg eller fusjon av din virksomhet. Kontakt oss for mer informasjon om vekstpotensial i din bransje.