Per Erik Solem

Seniorrådgiver

+47 951 18 506
pes@veridian.no

Per Erik er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Skema Business School. Han har ni års erfaring fra verdivurdering, leievurdering og analyse i både boligmarkedet og markedet for næringseiendom. Per Erik er også anerkjent gjennom den Europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) som «Recognised European Valuer (REV)». Videre har Solem lang erfaring med spesialeiendom som friarealer, museum, offentlige eiendommer, barnehager, skoler med mer. Denne kompetansen kombinert med den finansielle plattformen gir et svært godt grunnlag for å kunne bistå investorer og eiendomsbesittere med tilpasset rådgivning etter kundens behov.