Rådgivere for Norsk Iskrem AS
kjøper av Isdalen AS / 2016