Rådgivere for Willy N. Andersen
solgt til Kaldnes AS