Salg av virksomhet

Teamet i Veridian Corporate AS har lang erfaring med bistand ifm. salg av virksomhet. Våre metoder, og analytiske tilnærming skal sikre våre klienter en optimal løsning.

Veridian Corporate AS bistår med:

 • Planlegge salgsstrategi for virksomheten – ingen prosjekter er like
 • Verdivurdering med konklusjon og anbefalt prisintervall for virksomheten
 • Utarbeide relevant dokumentasjon for presentasjon av selskapet (IM)
 • Kontakte relevante kjøpere, og gjennomføre forhandlinger
 • Bistå i valg av transaksjonsløsning
 • Bistand ved tilretteleggelse for Due diligence (DD)
 • Dokumentasjon ifbm. inngåelse av intensjonsavtale (Letter of Intent, LOI), kjøps-/salgsavtale (Share Purchase Agreement, SPA), samt bistand ved eventuelt utarbeidelse av aksjonæravtale, ulike skattespørsmål rundt transaksjonen, eller modeller for å optimalisere verdien mot ansattes lojalitet til transaksjonen.

Salg av virksomhet

Teamet i Veridian Corporate AS har lang erfaring med bistand ifm. salg av virksomhet. Våre metoder, og analytiske tilnærming skal sikre våre klienter en optimal løsning.

Veridian Corporate AS bistår med:

 • Planlegge salgsstrategi for virksomheten – ingen prosjekter er like
 • Verdivurdering med konklusjon og anbefalt prisintervall for virksomheten
 • Utarbeide relevant dokumentasjon for presentasjon av selskapet (IM)
 • Kontakte relevante kjøpere, og gjennomføre forhandlinger
 • Bistå i valg av transaksjonsløsning
 • Bistand ved tilretteleggelse for Due diligence (DD)
 • Dokumentasjon ifbm. inngåelse av intensjonsavtale (Letter of Intent, LOI), kjøps-/salgsavtale (Share Purchase Agreement, SPA), samt bistand ved eventuelt utarbeidelse av aksjonæravtale, ulike skattespørsmål rundt transaksjonen, eller modeller for å optimalisere verdien mot ansattes lojalitet til transaksjonen.