Veridian Analyse er et uavhengig rådgivningsselskap innen næringseiendom med spesialisering innen verdivurdering, eiendomsutvikling og verdioptimering.

Veridian Corporate er et rådgivningsselskap innen verdivurdering, fusjon/fisjon og salg av virksomheter (M&A)