Verdivurdering av
næringseiendom

Verdivurdering av næringseiendom stiller høye krav til både teknisk og økonomisk kompetanse, samt inngående kjennskap til markedet, aktører og problemstillinger. I tillegg må man forstå myndighetskrav, konjunkturer og inneha god juridisk forståelse.

Vi har erfaring innen verdivurdering av bebygget eiendom, utviklingseiendom og såkalt «green-field»-eiendom, det vil si ubebyggede tomteområder som kan bli omdannet til bolig- eller næringsområder.

Ved verdivurdering av bebygget eiendom er det viktig å ha god markedsforståelse henført til leiepriser, eiers kostnader og dagens risikonivå uttrykt i eiendommens avkastningskrav. Gjennom vårt brede nettverk av næringsmeglere og andre markedsaktører, tilgang til alle relevante databaser samt kontinuerlige markedsanalyse er vi til enhver tid oppdatert på eiendomsmarkedet, både i Oslo-området, men også i Norge for øvrig.

Gjennom våre rammeavtaler med en rekke sentrale kommuner på østlandsområdet har vi opparbeidet en unik erfaring med problemstillinger der det offentlige er involvert, eksempelvis ved ekspropriasjon, erverv av tomtestriper eller fastsettelse av festeavgift. Vi har også kunnskap om verdsetting av offentlig eiendom, som skoler, barnehager, sykehjem og lignende.

Våre rapporter gir alltid en komplett analyse av de ulike relevante verdiparametere, eksempelvis normale salgspriser for bolig- og næringsbebyggelse, eiers kostnader, bygge-/anleggskostnader samt prosjektets risiko, både henført til avkastning og tid.

Vi er anerkjent gjennom den Europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) som «Recognised European Valuer (REV)» og RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyors. Gjennom disse organisasjonene er vi forpliktet til å følge både den internasjonale og den europeiske takseringsstandarden (International/European Valuation Standard, IVS/EVS), som begge stiller strenge krav til uavhengighet, tydelighet og transparens i verdivurderingene samt krav til kompetanse og erfaring.

Verdivurdering av
næringseiendom

Verdivurdering av næringseiendom stiller høye krav til både teknisk og økonomisk kompetanse, samt inngående kjennskap til markedet, aktører og problemstillinger. I tillegg må man forstå myndighetskrav, konjunkturer og inneha god juridisk forståelse.

Vi har erfaring innen verdivurdering av bebygget eiendom, utviklingseiendom og såkalt «green-field»-eiendom, det vil si ubebyggede tomteområder som kan bli omdannet til bolig- eller næringsområder.

Ved verdivurdering av bebygget eiendom er det viktig å ha god markedsforståelse henført til leiepriser, eiers kostnader og dagens risikonivå uttrykt i eiendommens avkastningskrav. Gjennom vårt brede nettverk av næringsmeglere og andre markedsaktører, tilgang til alle relevante databaser samt kontinuerlige markedsanalyse er vi til enhver tid oppdatert på eiendomsmarkedet, både i Oslo-området, men også i Norge for øvrig.

Gjennom våre rammeavtaler med en rekke sentrale kommuner på østlandsområdet har vi opparbeidet en unik erfaring med problemstillinger der det offentlige er involvert, eksempelvis ved ekspropriasjon, erverv av tomtestriper eller fastsettelse av festeavgift. Vi har også kunnskap om verdsetting av offentlig eiendom, som skoler, barnehager, sykehjem og lignende.

Våre rapporter gir alltid en komplett analyse av de ulike relevante verdiparametere, eksempelvis normale salgspriser for bolig- og næringsbebyggelse, eiers kostnader, bygge-/anleggskostnader samt prosjektets risiko, både henført til avkastning og tid.

Vi er anerkjent gjennom den Europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) som «Recognised European Valuer (REV)» og RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyors. Gjennom disse organisasjonene er vi forpliktet til å følge både den internasjonale og den europeiske takseringsstandarden (International/European Valuation Standard, IVS/EVS), som begge stiller strenge krav til uavhengighet, tydelighet og transparens i verdivurderingene samt krav til kompetanse og erfaring.