Veridian Analyse AS tilbyr uavhengig rådgivning innen næringseiendom, med fokus på verdivurdering/taksering, eiendomsutvikling og verdioptimalisering.

Veridian Analyse AS tilbyr uavhengig rådgivning innen næringseiendom, med fokus på verdivurdering/taksering, eiendomsutvikling og verdioptimalisering.

 

Veridian Analyse er spesialister på rådgivning innen nærings- og utviklingseiendom. Våre ansatte har både økonomisk og byggteknisk bakgrunn, som gjør at vi kan bistå med komplette analyser av eiendom, enten det er en vurdering av eiendommen slik den fremstår i dag «as-is», vurdering av eiendommens utviklingspotensial, eller en vurdering av eiendommen basert på spesielle premisser.

Vi har et nært samarbeid med en rekke komplementære aktører, eksempelvis innen byggeteknikk, arkitektur og prosjektledelse. Dette gjør at vi kan bistå innen alle faser av eiendomsutvikling og/eller verdioptimalisering. Vårt store nettverk av eiendomsmeglere, advokater og takstmenn gir oss unik forståelse av dagens markedssituasjon, oppdatert juridisk forståelse og landsdekkende kompetanse på de ulike lokalmarkedene i Norge.

Veridian Analyse AS er godkjent av den Europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) som «Recognised European Valuer (REV)» og RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyors. Dette innebærer høye krav til kompetanse, erfaring og integritet i vårt daglige virke. Videre er vi Norges representant i EVA, European Valuers Alliance, en sammenslutning av Europas ledende verdivurderingsselskaper innen næringseiendom.

Tjenester

Veridian Analyse AS tilbyr uavhengig rådgivning innen næringseiendom, med fokus på verdivurdering, eiendomsutvikling og verdioptimalisering.

Tjenester

Veridian Analyse AS tilbyr uavhengig rådgivning innen næringseiendom, med fokus på verdivurdering, eiendomsutvikling og verdioptimalisering.


Aktuelt

07. september 2021

Veridian-gruppen ansetter fem nye medarbeidere

Undertittel: Både byggteknisk rådgivning, verdivurdering av næringseiendom og corporate-teamet blir styrket.

Les mer

 

01. juli 2021

Hva er riktig
leienivå?

Det er stadig diskusjoner og tvister om hva som er riktig leienivå på en næringseiendom…

Les mer

 

Kontakt oss

Veridian Analyse AS

+47 22 12 00 43 – Tastevalg 1
analyse@veridian.no
Thunes vei 2, 0274 Oslo

Veridian Østfold

+47 22 12 00 43 – Tastevalg 2
ostfold@veridian.no 
Toldbodbrygga 2, 1606 Fredrikstad

 

Kontakt oss

Veridian Analyse AS

+47 22 12 00 43 – Tastevalg 1
analyse@veridian.no
Thunes vei 2, 0274 Oslo

Veridian Analyse avd. Østfold

+47 22 12 00 43 – Tastevalg 2
ostfold@veridian.no 
Toldbodbrygga 2, 1606 Fredrikstad