Veridian-Ansatte-Jørgen-Bøhn

Veridian-Ansatte-Jørgen-Bøhn

Jørgen Bøhn

Daglig Leder av Veridian Corporate

+47 900 70 067
jb@veridian.no

Jørgen etablerte Eiger Corporate AS i 2009, og etablerte nå Veridian Corporate AS i 2019. Han har drevet en flere bedrifter innen ulike bransjer, og har således en praktisk tilnærming til faget. Med 20 års erfaring innenfor verdianalyse, kjøp og salg av virksomheter har Jørgen lang erfaring og kompetanse til å løse de ulike oppgaver hverdagen i Veridian Corporate krever. Jørgen har gjennomført og bistått i mer enn 100 transaksjoner og anslagsvis 600 analyser og verdivurderinger av ulike virksomheter i ulike bransjer. Jørgen er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder med spesialisering innen finans og prosjektledelse. Han har en praktisk og analytisk tilnærming til problemstillingene, og en av hans sterke sider er evnen til å sette seg raskt inn i bedriftens virksomhetsområde, utfordringer og ikke minst muligheter.